A prensa consultada e citada

  • Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago de Compostela. É desde o século XIX o medio informativo do arcebispado compostelán. Dun dos seus números da época extraeuse o texto contra os protestantes arousáns incluído na parte de 1906.
  • Diario de Galicia. Xornal compostelán. Aparece en 1908 e desaparece a finais de 1930. Promovido polo arcebispo compostelán, Martín de Herrera, a súa ideoloxía era católico-conservadora.
  • El Correo de Galicia. Xornal vespertino compostelán de ideario católico tradicional e ideoloxía próxima ao carlismo. Ten unha primeira etapa desde 1865. A segunda comeza en 1900 e remata en 1913. Redacción en 1906: Rúa do Hórreo, 1, baixo. Editado “con censura eclesiástica”, sinálase na cabeceira en 1906.
  • El Eco de Santiago. Xornal vespertino católico-conservador de Compostela. Máis preocupado polos intereses xerais santiagueses e galegos có seu rival El Correo de Galicia. En 1906 editábase na Rúa Xelmírez, 26, baixo. Fundado en 1896, perdura ata 1938
  • Gaceta de Galicia. Xornal compostelán católico e liberal editado desde 1879 a 1918.