A cruz de Afonso III O Magno


As citas orixinais da novela